KPV systém - nový kabát pro váš dům

Kompletní opravy a rekonstrukce panelových domů. Kompletní stavební práce, zateplování, pronájem lešení

Strojní omítky, fasády

Jednovrstvé a dvouvrstvé omítkové systémy

Omítky jsou tradičním a nejčastěji používaným způsobem úpravy vnějších i vnitřních povrchů staveb. V závislosti na svojí tloušťce, složení a skladbě jednotlivých vrstev plní fyzikální a estetickou úlohu, zajišťují trvanlivost zdiva a chrání stavbu před nepříznivými vlivy. Stavba po aplikaci omítek vždy působí dojmem upravenosti a dokončenosti. Námi používané omítky Cemix odpovídají normě ČSN EN 998-1 a splňují nároky normou na ně kladené.

Rozdělení omítek

Existuje mnoho pohledů na rozdělení omítek. Rozdělit je můžeme např. podle funkce, pojiva, použití, pevnosti, struktury či dalších specifických vlastností.

Rozdělení podle typu pojiva:

Rozdělení podle funkce:

Postřik (podhoz)- jeho hlavní funkcí je vytvořit spojovací vrstvu mezi podkladem a dalšími vrstvami omítek, např. jádrovou omítkou. Postřik musí mít nždy větší pevnost než následující vrstva.

Jádrová omítka – hlavní funkcí jádrové omítky je vytvoření vyrovnávací vrstvy. Kromě toho plní též funkci tepelně izolační a v nektšrých případech též další speciální funkce, jako je jímání výmětových solí nebo umožnění difůze vodních par u vlhkeho zdiva.

Štuková (jemná) omítka – funkcí štukové omítky je vytvořit ideálně rovný jemnozrnný podklad pod nátěr, jemnou šlechtěnou omítku, sádrovou stěrku, tapetu apod. Srovnává drobné povrchové nerovnosti jádrové omítky nebo jiného rovného podkladu (pórobetonu apod.). Štuková omítka nesmí zústat nikdy povrchově neošetřena.

Strukturální omítka – jedná se o vrchní omítku, která plní esteticlou a ochrannou funkci. Je to omítka s plnivem větší zrnitosti, které po aplikaci omítky na podklad vytvoří požadovanou strukturu.

Jednovrstvá omítka – je určena na přdesně vyzděné zdivo, plní současně funkci jádrové, vyrovnávací i štukov= omítky. Jako jednovrstvé omítky mohou sloužit také jádrové omítky o jemnější zrnitosti.

Stěrková omítka – jemná omítka sloužící jako povrchová vrstva nanášená v malé tloušťce bez viditelné zrnitosti, často brousitelná.

Rozdělení podle pevnosti v tlaku:

Rozdělení podle kapilární absorpce vody (nasákavosti)

465 324 070