KPV systém - nový kabát pro váš dům

Kompletní opravy a rekonstrukce panelových domů. Kompletní stavební práce, zateplování, pronájem lešení

Rekonstrukce panelových domů

Bytový fond v České republice je poznamenán dlouhodobě zanedbávanou údržbou z důvodu nedostatku finančních prostředků. Při neustálém odkládání rekonstrukce nebo potřebných oprav vykazuje řada konstrukčních částí obytných budov vážné závady, projevující se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady i sníženou provozní bezpečností. Panelový dům, stejně jako každá jiná nemovitost potřebuje pravidelné opravy, servis a údržbu. Nejčastější závady, které se na panelových domech objevují jsou spojené se zatékáním střechy, netěsností spár mezi panely, zatékáním okenními rámy, časté poruchy a bezpečnost výtahu, statické vady, špatný technický stav balkonů a lodžií, vstupních dveří a portálů, vnitřní rozvody (elektroinstalace, stoupačky, plyn, odpady). Není příliš podstatné jak je dům starý, nebo» všechny typy domů trápí obdobné problémy.

Celková regenerace bytového domu je nezbytnou podmínkou pro prodloužení jeho životnosti, zkvalitnění života a zvýšení komfortu bydlení obyvatel těchto domů. Mezi hlavní opravy realizované v poslední době, které jsou navíc dobře viditelné, patří výměna starých dřevěných oken za okna plastová, zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny a zateplení střechy. Rekonstrukce domu provedená v tomto rozsahu zároveň přispívá k zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti domu. Úspora nákladů za teplo pak dosahuje více než 45%.

Proč provést rekonstrukci domu?

Nejdůležitější otázka, kterou si všichni kladou, zní co všechno je potřeba opravit, s čím začít a proč je vhodné rozšířit plánovanou rekonstrukci i o práce, které jste zatím oddalovali Prioritou jsou opravy, které zvýší bezpečnost nebo omezí bezpečnostní rizika, a které řeší havarijní stav domu nebo jednotlivých částí. Jedná se zejména o odstranění statických poruch nosných konstrukcí, balkonů / lodžií a jejich zábradlí, rozvodů elektřiny a plynu, výtahů a konstrukcí výtahové šachty.
Zlepšení tepelně - izolačních vlastností domu, nebo» tyto činnosti mají přímý dopad na spotřebu, respektive úsporu tepelné energie, což je při současném vývoji cen tepla a energií stále významnější ukazatel s přímým dopadem na uživatele bytů. Doporučení v oblasti úspory energie dobře mapuje energetický audit domu (vycházející ze zákona č. 406/2000 Sb.), jehož cílem je navrhnout a ekonomicky vyhodnotit nejvýhodnější variantu k zajištění optimální spotřeby energie. Energetický audit dává objektivní náhled o možnostech a úrovni využívání energie a navrhuje taková opatření, která efektivně vedou k úsporám energie.
Rostoucí ceny stavebních prací, surovin a materiálů.
Předpokládaný růst sazby DPH u stavebních prací z 5 % na 9 %, respektive na 19 %. Nízké úrokové sazby umožňující provedení kompletní rekonstrukce bytového domu a přijatelné podmínky bankovních úvěrů, které jsou dobře dostupné pro většinu společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
Při kompletní rekonstrukci domu financované úvěrem, poskytnutým bankou nebo stavební spořitelnou, je možné využít státní úrokové dotace v rámci Programu PANEL (viz. Nařízení vlády 299/2001 Sb.), snížit úrokové náklady o 4% ročně.
Výrazné zvýšení tržní ceny nemovitosti a jednotlivých bytů, zlepšení vzhledu domu, prodloužení životnosti domu, ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy, ochrana před hlukem, zvýšení pohodlí bydlení, odstranění konstrukčních chyb, odstranění poruch statického charakteru, okamžitá ochrana obvodového pláště domu.

Pro koho je program určen?

465 324 070